Tony Knollt in concert

Tony Knollt in concert is een liederenprogramma waarin Tony Knollt zijn laatste levensfase dichterlijk onder de loep neemt, van fysieke en mentale aftakeling tot het naderende einde, de seniorenzorgen, de eenzaamheid, de betutteling, het rusthuisvoedsel, het medicijngebruik, de hang naar vroeger, de verpletterende weemoed.

Valt er soelaas te vinden in Tony Knollt’s oeuvre? Absoluut!

De beklijvende teksten en prachtige melodieën zorgen voor troost, vreugde en levenslust.
Een krakkemikkig geriatrisch feest.
Nooit eerder was oud worden zo leuk.

 

Achtergrond

Er is niet veel bekend over Tony Knollt, maar wanneer hij in 1946 het eerste daglicht ziet in het Nederlandse Assendelft kan niemand bevroeden dat er in het kleine kereltje een enorm muzikaal talent schuilt. Wanneer hij als twintiger mee aan de wieg staat van ‘The George Braker Selection’, is iedereen overtuigd: Knollt’s talent kent geen grenzen. Toch zorgt een uit de hand gelopen dispuut met George Braker voor een definitieve scheiding op de eerste repetitiedag. De hoog oplopende ruzie zijn de twee nooit te boven gekomen. Tony Knollt verdwijnt uit het publieke oog.

Na veel omzwervingen in Oost-Duitsland, Tsjechoslowakije en Noord-Nederland zorgt Knollt voor de muzikale omkadering op luxe cruiseschepen. Dit doet hij een veertigtal jaar. Op verdenking van controversiële praktijken (o.a. belastingontduiking en gerommel met royalty-percentages), wordt Knollt vier jaar lang vastgehouden in een Oostenrijkse penitentiaire inrichting.

Nu, op latere leeftijd kiest hij er voor weer op te treden in een show die met brede en open blik zijn ganse leven overschouwt. Op een onnavolgbare en virtuoze manier schetst hij de fysieke en mentale aftakeling en het naderend einde.

 

Reacties van het publiek

******
… De heer Knollt brengt zijn eigen levensliederen uit het bejaardentehuis en doet dit met verve. Zelden zo hard gelachen

*****
… De grootste verrassing was evenwel het geriatrische fenomeen Tony Knollt, een recalcitrant heerschap op leeftijd die beenhard en ongecensureerd verslag doet vanuit het bejaardenbiotoop dat in België ‘woonzorgcentrum’ heet: toplol voor het hele gezin

************
… We werden verwend met een ogenschijnlijk hoog bejaarde Tony Knollt die ons heeft verblijd met aardig wat tremolo’s, zeer rake teksten over verval onder begeleiding van een Casio. Gevolg: onophoudelijke lachsalvo’s